Gazy techniczne

-TLEN SPRĘŻONY
-ACETYLEN ROSPUSZCZONY
-ARGON SPREZONY
-MIESZANKA AR/CO2 GAZ spr.
-DWUTLENEK  WĘGLA

-PRPOANBUTAN