Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żukowie

Żukowska Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" powstała z połączenia Spółdzielni Spożywców "Żukowianka" (założona 21.01.1945 r.) i Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Dzisiejsza nazwa Spółdzielni obowiązuje od 24 stycznia 1949 r. Na początku lat osiemdziesiątych ub. wieku Spółdzielnia zawężyła obszar działania do gminy Żukowo. Od 1 września 1984 roku do dziś Spółdzielnią kieruje prezes mgr Mieczysław Woźniak, a także do dzisiaj pełni funkcję prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Gdańsku. Za inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej oraz udział w rozwiązywaniu spółdzielczych problemów otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a za liderowanie w spółdzielczym gospodarowaniu statuetkę "Menadżer-Spółdzielca".

Obecnie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania i wykorzystywania doświadczenia, energii i pomysłowości pracowników jest to dynamiczny podmiot gospodarczy o stabilnych podstawach ekonomicznych. Korzysta z współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, przygotowując odpowiednie wnioski zapewniające sukcesywny rozwój. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żukowie w drodze do sukcesów gospodarczych kieruje się dobrą strategią ukierunkowaną na współpracę z producentami rolnymi Gminy Żukowo i ościennych oraz wykorzystanie możliwości, jakie daje sytuacja rynkowa. W rozwoju konsekwentnie i rozsądnie rozwija swoje możliwości w przetwórstwie mięsnym i produkcji pieczywa. Jest jednym z większych podmiotów gospodarczych w Gminie, zatrudniających około 110 pracowników. Kształci uczniów w zakresie praktycznej nauki w zawodach: wędliniarz, piekarz, sprzedawca, kucharz. Współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, bierze udział w regionalnych i krajowych targach i wystawach, a otrzymane nagrody przyczyniają się do promocji Żukowa.

Jest laureatem wszystkich tytułów przyznawanych przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego Gmin Wiejskich statuetek HIT. "Rubinowy Hit 2011 z Dwiema Gwiazdami" za wykreowanie efektywnego modelu organizacji i zarządzania umożliwiającego systematyczny rozwój Spółdzielni i wzrost wartości jej majątku.

Spółdzielcze zakłady przetwórcze zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne maszyny zachowały jednak w swojej produkcji tradycyjne metody wytwarzania. Dzięki nim nasze wyroby posiadają niepowtarzalne walory zapachowe i smakowe, a produkcja odbywa się z pełnym przestrzeganiem systemu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności HACCP i zarządzania jakością ISO 9001:22000.

Aktualnie Spółdzielnia posiada: 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW I KONTRAHENTÓW

GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SCH w ŻUKOWIE

Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, z siedzibą w: Żukowie, ul. Gdańska 38, 83-330 Żukowo, numer telefonu: 58 681 85 51,adres e-mail: kadry@gs-zukowo.pl,

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, numer telefon.,

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych są cele statutowe Spółdzielni,

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych,

5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania celów statutowych, do czasu ich zakończenia,

6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie,

7. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat,

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz celów statutowych,

10.Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.


23

lipiec2019

Wynajmę

HIT TYTANOWY 2019

26

czerwiec2019

HIT TYTANOWY 2019

18 czerwca 2019 roku na Zamku w Gniewie odbyła się Gala Gospodarczo-Samorządowy HIT 2019 Regionów Kujowsko-Pomorskiego i Pomorskiego. Akt nadania i statuetkę TYTANOWY HIT 2019 PRODUKT ROKU - za walory smakowo-jakościowe Szynki Prezesa, Szynki Chłopskiej, Pasztetu Pieczonego dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żukowie odebrał Prezes Zarządu Mieczysław Woźniak.  GRATULACJE
SPOTKANIE EMERYTÓW SPÓŁDZIELNI 2018r.

19

październik2018

SPOTKANIE EMERYTÓW SPÓŁDZIELNI 2018r.

Już długą tradycję mają organizowane przez zarząd coroczne spotkania pracowników emerytowanych spółdzielni. 17 października 2018 Prezes zarządu Mieczysław Woźniak powitał przybyłych na kolejne spotkanie. Poinformował o osiągnięciach spółdzielni, o planach i zaznaczył również wkład w rozwój spółdzielni wszystkich zebranych. Potem przy poczęstunku był czas na wspomnienia. Henryka Belka i Justyna Wydrowska - organizatorki tej miłej biesiadki otrzymały od naszych szanownych emerytów piękne kwiaty. Podziękowaniem były ich szczere uśmiechy. DO ZOBACZENIA ZA ROK.  
Dożynki Powiatu Kartuskiego

05

wrzesień2018

Dożynki Powiatu Kartuskiego

2 września 2018 r w Żukowie odbyły się Dożynki Powiatu Kartuskiego. Mieliśmy zaszczyt zaprezentować nasze "Wyroby Żukowskie" na stoisku dożynkowym Miasta i Gminy Żukowo. Zainteresowanie ich walorami naprawdę nam imponowało. Rozmawialiśmy o wyrobach żukowskich z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem, a Prezes naszej Spółdzielni poczęstował wędliną Księdza Biskupa Wiesława Szlachetkę i dłuższą chwilę rozmawiali o jej zapachu i smaku. Tak świętowaliśmy na Dożynkach Powiatu Kartuskiego 2018. Początkiem dobrej mąki jest ciężka praca rolników, teraz zebrane zboża trafią w "ręce" młynarzy, a niebawem w ręce naszych piekarzy, no i pachnący chleb do naszych Klientów. SMACZNEGO !!!