Kierownictwo spółdzielni

Mieczysław Woźniak - prezes zarządu

Mieczysław Woźniak"Wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania i wykorzystanie doświadczenia, energii i pomysłowości pracowników podstawą naszych sukcesów w dążeniu do wytyczonych celów."

Jerzy Blok - vice-prezes zarządu

Jerzy Blok"Dbamy, aby osiągnięcia Spółdzielni służyły również sukcesowi rynkowemu naszych partnerów."

jerzy.blok@gs-zukowo.pl

Leon Regliński - vice-prezes zarządu

Jerzy Blok"Zaspokajanie podstawowych potrzeb naszym klientom już nie wystarcza, stawiamy ich w centrum wszystkich naszych działań i dzielimy się nabytym doświadczeniem i wiedzą."

Henryka Belka - główna księgowa

Henryka Belka"Samodyscyplina w rozliczeniach finansowych zjednuje nam lojalnych partnerów, co staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na sukcesy Spółdzielni."

ksiegowosc@gs-zukowo.pl